درمان تروما : رهایی از خاطرات گذشته

تروما یا بلازدگی به اتفاقی در زندگی گفته میشود که ما هیچ آمادگی برای رویارویی با آن را نداریم و به ما ضربه ی شدیدی وارد میکند.مرگ یک عزیز، خیانت، شکست عشقی،انواع تصادفات یا زلزله و … 

اغلب این رویدادهای با هیجانات منفی مثل ترس، خشم، ترس، نفرت،احساس گناه و شرم همراه هست و میتواند افراد را تا ماه ها و سالها درگیر خودش بکنه وبه مرور کنترل زندگی فرد رو بدست میگیره، ما با شناسایی دقیق و موشکافانه و استفاده از رویکرد  EMDR تلاش میکنیم که آن واقعه را حساسیت زدایی کنیم

0
دوره آموزشی
0
دانشجو

رشد شما با یادگیری آغاز می‌شود...

مطالب ما را در اینستاگرام دنبال کنید