درباره عباس عبدی بیشتر بدانید!

سوابق تحصیلی :

  • فوق لیسانس روانشناسی مثبت نگر
  • لیسانس تربیت بدنی

سوابق حرفه ای و آموزشی:

  • بنیانگذار آکادمی روان ورزش
  • مربی مهارت های ذهنی(پژوهشگاه تربیت بدنی)
  • مربی مهارت های زندگی(موسسه ماورا دانش)
  • تدریس مهارت های زندگی در خانه کارگر تهران، دانشگاه تهران و …
  • تدریس مهارت های ذهنی در تیم های پایه (سیمان ری، بهمن پارس و …)

رویای خود را زندگی کنید

آمادگی تکنیکی و آمادگی جسمانی به ‌عنوان دو ضلع مهم از مثلث آمادگی در ورزش، همواره دغدغه اصلی مربیان وورزشکاران بوده است اما امروزه اهمیت ضلع سوم ، یعنی آمادگی ذهنی بر همه مشخص گردیده و مورد توجه است. نقش عوامل ذهنی وروانی به‌صورت بدیهی به اثبات رسیده وکمترمربی و ورزشکاری است که تأثیر عوامل ذهنی در یادگیری و مخصوصاً اجرای آن درمسابقه ها را درک نکرده باشد . ثانیه‌ها ، دقایق ، روزها ، ماه‌ها و سال‌ها زمان ، هزینه ، انرژی ، فکر و … جهت کسب نتیجه مطلوب صرف می‌شود، اما فقط طی مدت‌زمان کوتاهی درمیدان رقابت فرصت است تاتمامی آن‌ها به بارنشیند.  می‌توان گفت میان 10 نفر اول المپیکو مسابقات جهانی از لحاظ فنی هیچ تفاوت قابل‌ ملاحظه‌ای وجود ندارد و تنها چیزی که برتری افراد نسبت به هم رامشخص می‌کند ذهن آن‌ها است. امروزه ، رقابت درمیادین ورزشی جهان ‌بین دو جسم برترنیست بلکه بین 2 ذهن و 2 فکر برتر است. از این ‌رو می‌توان نتیجه گرفت که وجود روان‌شناس ورزشی و مربی مهارت‌های ذهنی در کنار دیگر مربیان و کادر فنی (مربیان فنی، آموزشی و تمرین دهندگان، مربیان بدن‌ساز، مربیان تغذیه و … )، جهت تکمیل حلقه پشتیبانی ورزشکاران امری ضروری به نظر می‌رسد.

برخی مقاله های روان ورزش